Verlenging Modellen Benelux € 290,-


Welke diensten ontvang ik bij keuze van dit pakket?

 • Analyseren aanvraag

  Alvorens over te gaan tot de behandeling van uw aanvraag controleren wij uw gegevens.
 • Classificatie

  Een model wordt gedeponeerd in één of meer klassen. Voordat een onderzoek of een depot kan plaatsvinden moeten uw producten eerst onderverdeeld worden in klassen. Er zijn 32 klassen. Iedere klasse vertegenwoordigt een groep van waren. Aan de hand van uw product vindt er een indeling plaats. Wij bekijken deze classificatie voor u of de klassen aan de huidige eisen voldoen.
 • Analyseren model

  Alvorens verder te gaan met de procedure analyseren wij of aan alle voorwaarden is voldaan om voor modellenregistratie in aanmerking te komen. Zo bekijken wij of uw model geen veranderingen heeft ondergaan en of de tenaamstelling of het adres nog juist is.
 • Aanvraag modelonderzoek

  Niet van toepassing.
 • Advies verlenging

  Wij begeleiden en adviseren u bij de stap naar verlenging modellenregistratie.
 • Modellenregistratie

  Na het analyseren van uw aanvraag, uw model, de classificatie en het eventuele en eventuele veranderingen, kan worden overgegaan tot verlengingmodellenregistratie.
 • Bewaken publicatieperiode

  Niet van toepassing.
 • Bewijs van inschrijving

  Nadat aan alle voorwaarden is voldaan wordt het model opnieuw ingeschreven in het Modellenregister en zorgen wij ervoor dat u een bewijs van verlenging ontvangt.
 • Signalering verlenging

  Wij verzorgen voor u de vermelding op de lijst van verlenging na 5 jaar, zodat u tijdig wordt geïnformeerd als uw inschrijving moet worden verlengd.
 • Meerprijs
  Extra klasse € 0,-
  Spoedtarief € 258,-
 • Betalingsmogelijkheden
  Eénmalige machtiging
  of
  nota en overmaken
  of


« Terug naar overzicht pakketten