Tekeningen- en Modellenrecht


Welke diensten ontvang ik bij keuze van dit pakket?

 • Analyseren aanvraag

  Alvorens over te gaan tot de behandeling van uw aanvraag controleren wij uw gegevens.
 • Classificatie

  Een model wordt gedeponeerd in één of meer klassen. Voordat een onderzoek of een depot kan plaatsvinden moeten uw producten eerst onderverdeeld worden in klassen. Er zijn 32 klassen. Iedere klasse vertegenwoordigt een groep van waren. Aan de hand van uw product vindt er een indeling plaats. Wij verzorgen deze classificatie voor u.
 • Analyseren model

  Niet van toepassing.
 • Aanvraag modelonderzoek

  Niet van toepassing.
 • Advies modelonderzoek

  Niet van tpepassing.
 • Modellenregistratie

  Na het analyseren van uw aanvraag, uw model, de classificatie en het eventuele vooronderzoek, kan worden overgegaan tot modellenregistratie. Als is gebleken dat u een goed model heeft ontwikkeld, registreren wij uw model. Na indiening ontvangt u een bevestiging en ontvangt u uw reserveringsnummer.
 • Bewaken publicatieperiode

  Uw model moet verplicht worden gepubliceerd voordat uw model kan worden ingeschreven. Wij bewaken de publicatie periode voor u.
 • Bewijs van inschrijving

  Nadat aan alle voorwaarden is voldaan wordt het model ingeschreven in het Modellenregister en zorgen wij ervoor dat u een bewijs van inschrijving ontvangt.
 • Signalering verlenging

  Wij verzorgen voor u de vermelding op de lijst van verlenging na 5 jaar, zodat u tijdig wordt geïnformeerd als uw inschrijving moet worden verlengd.
 • Meerprijs
  Extra klasse € 95,-
  Spoedtarief € 258,-
 • Betalingsmogelijkheden
  Eénmalige machtiging
  of
  nota en overmaken
  of


« Terug naar overzicht pakketten