Merk registreren ™ ®
   
Overige registraties
 
Persoonlijk advies
085 330 51 10
 

Symbolen

Men komt ze nog wel eens tegen de symbolen, meestal, achter een merk.
Maar wat is nu precies de betekenis van deze symbolen? Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet:

 

Het teken TM wordt gebruikt voor merken die gedeponeerd zijn maar nog niet in het merkenregister zijn ingeschreven.

De omcirkelde R betekent dat de depotprocedure succesvol is afgerond en dat het merk is ingeschreven.

Auteursrecht of Copyright. De omcirkelde C wordt gebruikt om het uitsluitend recht van de maker van een werk aan te geven.

De omcirkelde D is een internationaal teken gebruikt om de buitenwereld erop te attenderen dat het voortbrengsel als model is gedeponeerd en dat er dus een modelrecht op rust.

Symbolen Intellectuele Eigendomsrechten:

Kopieer hier de symbool TM "  ™   " of (snel toets "Ctrl" en "Alt" en "t" )
Kopieer hier de omcirkelde R "  ®   " of (snel toets "Ctrl" en "Alt" en "r" )
Kopieer hier de omcirkelde C "  ©   " of (snel toets "Ctrl" en "Alt" en "c" )
Kopieer hier de omcirkelde D "    " of ( type "24B9" dan toets "Alt" en "+" en "x" )

 
Kopieer hier uw Protected By sticker voor op uw eigen website: