Scheepsregistratie - Center Tone en sport

Scheepsregistratie advies, beheer en bemiddeling

Andere registraties - Center Tone en sport - scheepsregistratie Waarom scheepsregistratie?
Een schip is een kostbaar bezit. Eigendom zoals huizen, auto’s, beroepsvaart en snelle vaartuigen kennen een verplichte registratie. Dit kan zijn via het Kadaster of de Rijksdienst Wegverkeer, de RDW. Hierdoor kunt u als eigenaar van uw huis, auto, uw snelle vaartuig of als ondernemer uw eigendom juridisch aantonen.

Overige schepen, waaronder plezierjachten, kennen deze verplichte registratie niet. Hierdoor kunt u niet juridisch aantonen dat u eigenaar bent van uw schip. Wist u dat een niet geregistreerd schip, welke gestolen wordt en te goeder trouw door een derde wordt aangekocht, in handen overgaat van de nieuwe eigenaar in plaats van terug naar u? Het is dan ook verstandig ook al is dit niet verplicht om tot registratie over te gaan.

Heeft u een vaartuig en wilt u tot registratie overgaan dan kunnen wij zonder tussenkomst van een notaris de registratie voor u verzorgen bij o.a.:
  • Het Kadaster
  • Rijksdienst Wegverkeer, de RDW
  • Internationaal scheeps register

Center Tone Consultancy biedt tevens de dienst beheer. Waarbij de gegevens van uw schip up-to-date worden gehouden in uw scheepsportefeuille. Dit levert een aanzienlijke betrouwbare meerwaarde op van een onafhankelijke derde bij eventuele verkoop van uw schip. Center Tone Consultancy biedt ook de dienst bemiddeling. Bemiddeling bij procedures, mocht u uw schip willen bewaken, verkopen of mocht uw schip toch onverhoopt gestolen worden. 

Het Kadaster
Het Kadaster registreert al schepen vanaf het jaar 1838. Vroeger was dit voornamelijk bedoelt voor de beroepsvaart. Tegenwoordig is het heel gebruikelijk ook pleziervaartuigen en woonboten bij het Kadaster te registreren. Onder andere voor de rechtszekerheid en bij financiering kan er een hypotheek op uw schip worden gevestigd. Een geregistreerd schip krijgt een nummer dat voor ieder vaartuig uniek is. Dit nummer noemen wij ook wel een brandmerk en wordt op uw schip aangebracht. Heden ten dage wordt dit nummer niet meer in uw schip gebrand zoals vroeger maar krijgt u een kunststof plaatje dat zodanig op uw schip wordt bevestigd dat het niet zonder beschadiging te verwijderen is. 

Rijksdienst Wegverkeer, de RDW
Bestemd voor o.a. de snelle vaartuigen. Op bijna alle openbare wateren in Nederland mag worden gevaren met een snelle motorboot, mits dit vaartuig is geregistreerd bij de RDW. Onder snelle motorboot wordt verstaan een klein motorschop met een lengte minder dan 20 meter en dat sneller kan varen dan 20 km per uur.
Internationaal scheepsregister bestemd voor alle schepen van groot tot klein. Het is de nieuwe en vooruitstrevende manier om uw kostbare bezit wereldwijd te registreren en te beschermen.

Basisregistratie
De registratie in het Internationaal scheepsregister is mogelijk voor ieder vaartuig. Aan de basisregistratie is een Boatfocus basispakket gekoppeld. U ontvangt niet alleen een bewijs van inschrijving maar ook een antidiefstal chipset. De set is eenvoudig te installeren op uw schip, door uzelf of door onze installateur. In het register kunt u niet alleen uw schip registreren maar ook alle waardevolle onderdelen van uw schip. Het basispakket is uit te breiden met een volg- en bewakingssysteem. Het systeem werkt wereldwijd en verlaagt de kans op diefstal.

Uitbreiding van de registratie
Het basispakket is uit te breiden met een volg- en bewakingssysteem. U bepaalt zelf de mate van uitbreiding. Met deze uitbreidingsset verlaagt u niet alleen de kans op diefstal van uw schip, uw schip is bij diefstal ook eenvoudig te traceren. U krijgt volledige ondersteuning van ons team, niet alleen bij de registratie maar ook bij vermissing of bij verkoop van uw schip. Vraag onze adviseurs naar de mogelijkheden.