Registratiepakket merken € 1.450,- | Europa


Welke diensten ontvang ik bij keuze van dit pakket?

 • Analyseren aanvraag

  Alvorens over te gaan tot de behandeling van uw aanvraag controleren wij uw gegevens en zal één van onze merkenadviseurs contact met u opnemen om alles met u door te nemen.
 • Classificatie

  Een merk wordt aangevraagd in één of meer klassen. Voordat een onderzoek of een aanvraag kan plaatsvinden moeten uw producten en/of diensten eerst onderverdeeld worden in klassen. Er zijn 45 klassen. Iedere klasse vertegenwoordigt een groep van producten of diensten. Aan de hand van uw product of dienst vindt er een indeling plaats. Gemiddeld is dit 3 klassen per aanvraag. Onze juristen verzorgen deze classificatie voor u, maar zullen eerst een identiek onderzoek voor u uitvoeren.
 • Analyseren merk

  Alvorens verder te gaan met de procedure analyseren wij of aan alle voorwaarden is voldaan om voor merkenregistratie in aanmerking te komen. Zo bekijken wij of uw merk voldoende onderscheidend vermogen bezit. Wij zullen u onze bevindingen, samen met de resultaten uit het identieke onderzoek, toesturen en indien gewenst telefonisch toelichten.
 • Aanvraag onderzoek (optioneel)

  Bij dit uitgebreide naamsonderzoek raadplegen wij de merken databanken (Europese Unie/Landen van de Europese Unie/Internationaal) om te bepalen of uw merk visueel, fonetisch of conceptuele gelijkenis vertoont met reeds eerder aangevraagde merken. Met de resultaten van dit onderzoek kan bepaald worden of uw merk nog beschikbaar is en of dit geen conflict oplevert met andere merkhouders. Daar er al duizenden merken geregistreerd zijn is het van essentieel belang de risico's te kennen die uw merkaanvraag met zich mee kan brengen.
 • Advies onderzoek (optioneel)

  Wij begeleiden en adviseren u bij de stap naar merkenregistratie.
 • Merkaanvraag

  Als is gebleken dat u een goed merk heeft ontwikkeld, ontvangt u van ons het voorstel met de gegevens van uw merk en de omschrijving van producten en/of diensten die voor uw merk van toepassing (kunnen) zijn. Na uw goekeuring hierop, zullen wij uw merk indienen. Na indiening ontvangt u hiervan nog een bevestiging met daarin het depotnummer en zullen wij de EU woordmerkbewaking (1e jaar gratis) voor u opstarten.
 • Bewaken publicatieperiode

  Uw merk moet verplicht 3 maanden worden gepubliceerd voordat uw merk kan worden ingeschreven. Wij bewaken de publicatie periode voor u. Eventuele bezwaren worden door ons ontvangen, geanalyseerd en met u met besproken.
 • Bewijs van inschrijving

  Nadat aan alle voorwaarden is voldaan wordt het merk ingeschreven in het Merkenregister en zorgen wij ervoor dat u een bewijs van inschrijving ontvangt.
 • Signalering verlenging

  Wij nemen uw merk op in onze database zodat wij u na 10 jaar tijdig kunnen informeren over de mogelijkheden van verlenging.
 • Meerprijs
  Extra klasse € 250,-
  Spoedbehandeling € 258,-
 • Betalingsmogelijkheden
  Factuur en overmaken


« Terug naar overzicht pakketten