Onderzoeken

Merk onderzoek, handelsnaam onderzoek of model onderzoek

Ondezoek via merkenregistratie.nl NYC

Is uw merknaam nog vrij?


Gratis onderzoek klik "hier"

  Kies in kolom links uw pakket

Uit de beschrijving van de diverse rechten binnen het Intellectuele Eigendom blijkt dat een onderzoek voorafgaande aan een depot van essentieel belang is. Onderzoeken kunnen u veel kosten en teleurstellingen achteraf besparen.
Merkenregistratie.nl biedt u een breed scala (voor)onderzoeken. Aan de hand van deze onderzoeken kunnen wij bepalen onder welke recht(en) uw Intellectuele Eigendom geregistreerd kan worden en of uw product en/of diensten aan de voorwaarden voor een registratie voldoen. In geval dat u niet aan bepaalde voorwaarden voldoet kunnen wij u adviseren welke maatregelen u moet nemen om toch een registratie te kunnen doen.

Soorten onderzoeken

Test startende ondernemers
Merkenregistratie.nl heeft voor de startende ondernemer een test ontwikkeld. Maar bent u al langer ondernemer dan kunt u ook gebruik maken van deze test. Deze test helpt uw bedrijf “kaper-proof” te maken. Het continue veranderende ondernemingsklimaat heeft gevolgen voor de startende ondernemer en brengen vaak nogal wat onduidelijkheden met zich mee. Daarom is het belangrijk dat uw bedrijf van begin af aan goed beschermd is en direct herkenbaar voor het publiek.

Download: Test startende ondernemers

Quickscans
Alvorens definitief een naam te kiezen en grondig te onderzoeken kunnen wij voor u in alle officiele registers een quickscan uitvoeren en u een eerste indruk geven wat er speelt rondom deze naam of het merkelement.

Classificatie
Een merk wordt gedeponeerd in één of meer klassen. Voordat een onderzoek of een depot kan plaatsvinden moeten uw producten en/of diensten eerst onderverdeeld worden in klassen. Er zijn 45 klassen. Iedere klasse vertegenwoordigt een groep van waren of diensten. Aan de hand van uw product of dienst vindt er een indeling plaats. Merkenregistratie.nl verzorgt deze classificatie voor u.

Klik hier voor de classificaties merken

Klik hier voor de classificaties modellen

Handelsnaamonderzoek
Juridisch gezien bieden handelsnamen een minder sterke bescherming dan merken, toch kan het voorkomen dat uw handelsnaam tevens uw merknaam is. Een sterke handelsnaam kan immers ook een sterk merk zijn. Ook kunnen handelsnamen een bezwaar vormen voor het deponeren van een merk. Om na te gaan of er gelijkende of identieke handelsnamen in omloop zijn kunnen wij een onderzoek verrichten naar handelsnamen die ingeschreven zijn in de handelsregisters. Binnen enkele dagen zenden wij u het resultaat van dit onderzoek toe.

Merk onderzoeken
Met de resultaten van deze onderzoeken kan bijvoorbeeld bepaald worden of uw merk nog beschikbaar is en of het over voldoende onderscheidend vermogen bezit. Daar er al duizenden merken geregistreerd zijn is het van essentieel belang de risico’s te kennen die uw merk met zich mee kan brengen. Aan de hand van bovenstaande onderzoeken maken wij een analyse en doen wij u een advies toekomen. U kunt aan de hand van dit advies beslissen of u tot het deponeren van uw merk wilt overgaan.

Beschikbaarheidsonderzoek merken (identiek onderzoek)
Bij dit onderzoek raadplegen wij de merken databanken in de aangevraagde regio om te bepalen of uw merk identiek is aan bestaande merken in de klassen waarin uw merk is ingedeeld. Met de resultaten van dit onderzoek kan bijvoorbeeld bepaald worden of uw merk nog beschikbaar is. Een identieke screening helpt u om in een eerste fase de merken te schrappen die niet meer beschikbaar zijn.

Gelijkaardigheidsonderzoek merken (uitgebreid onderzoek)
Bij dit gelijkaardigheidsonderzoek raadplegen wij de merken databanken in de aangevraagde regio om te bepalen of uw merk visueel, fonetisch of conceptuele gelijkenis vertoont met uw merk in de klassen waarin uw merk is ingedeeld. Met de resultaten van dit onderzoek kan bijvoorbeeld bepaald worden of uw merk nog beschikbaar is en of dit geen conflict oplevert met eerder ingeschreven merken. Daar er al duizenden merken geregistreerd zijn is het van essentieel belang de risico’s te kennen die uw merk met zich mee kan brengen.

Gebruiksverificatieonderzoek van een merk
Hierbij onderzoeken wij of een bestaand merk nog steeds in gebruik is. Het niet gebruik van een reeds bestaand merk met een gebruiksverplichting kan een reden zijn om deze te laten schrappen uit de registers. Dit onderzoek is vooral van belang als u het recht op dit merk wenst op te vragen of als u verwikkeld bent in een conflictzaak of een oppositie.

Linguïstische onderzoek van een merk
Het kan wel eens voorkomen dat een merknaam in een andere taal een hele andere betekenis heeft dan u voor ogen had. Het kan zelfs een negatieve betekenis hebben en zodoende uw bedrijf schaden. Een linguïstisch onderzoek helpt u mogelijke bijklanken van bepaalde merken, bedrijfs- en productnamen in verschillende talen te onderzoeken en geeft een eerste indicatie over de geschiktheid van een naam in andere landen. De naam wordt in elk land door een taaldeskundige beoordeeld.

Slagzinonderzoek
Door middel van een onderzoek in het GVR-slagzinnenregister kan worden nagegaan of uw slagzin geen inbreuk maakt op de rechten van eerder geregistreerde slagzinnen en wordt uw slagzin beoordeeld op originaliteit.