Onderzoek merken € 395,- | Benelux


Welke diensten ontvang ik bij keuze van dit pakket?

 • Analyseren aanvraag

  Alvorens over te gaan tot de behandeling van uw aanvraag controleren wij uw gegevens. 
 • Classificatie

  Een merk wordt gedeponeerd in één of meer klassen. Voordat een onderzoek of een depot kan plaatsvinden moeten uw producten en/of diensten eerst onderverdeeld worden in klassen. Er zijn 45 klassen. Iedere klasse vertegenwoordigt een groep van waren of diensten. Aan de hand van uw product of dienst vindt er een indeling plaats. Gemiddeld is dit 3 klassen per product of dienst. Wij verzorgen deze classificatie voor u.
 • Analyseren merk

  Alvorens verder te gaan met de procedure analyseren wij of aan alle voorwaarden is voldaan om voor merkenregistratie in aanmerking te komen. Zo bekijken wij of uw merk voldoende onderscheidend vermogen bezit. 
 • Aanvraag onderzoek

  Bij dit gelijkaardigheidsonderzoek raadplegen wij de merken databanken in de aangevraagde regio om te bepalen of uw merk visueel, fonetisch of conceptuele gelijkenis vertoont met uw merk in de klassen waarin uw merk is ingedeeld. Met de resultaten van dit onderzoek kan bijvoorbeeld bepaald worden of uw merk nog beschikbaar is en of dit geen conflict oplevert met eerder ingeschreven merken. Daar er al duizenden merken geregistreerd zijn is het van essentieel belang de risico's te kennen die uw merk met zich mee kan brengen.
 • Advies onderzoek

  Wij begeleiden en adviseren u bij de stap naar merkenregistratie
 • Meerprijs
  Extra klasse € 125,-
  Toevoeging logo € 395,-
  Spoedtarief € 258,-
 • Betalingsmogelijkheden
  Eénmalige machtiging
  of
  nota en overmaken
  of


« Terug naar overzicht pakketten