Merk registreren ™ ®
 
 
Persoonlijk advies
085 330 51 10
 

Onderdelen registratie

De begrippen uitgelegd

« Terug naar overzicht pakketten

 

Op deze pagina leggen wij u kort uit wat de verschillende onderdelen van een registratieprocedure inhouden. Mocht u na het lezen van deze beschrijving toch nog vragen hebben dan verwijzen wij u naar onze veelgestelde vragen.

 

All-inAll-in Pakket prijzen
All in prijzen verschillen per pakket en onder het kopje: "Welke diensten ontvang ik bij keuze van dit pakket?" krijgt u meer uitleg over de diensten behorende bij het gekozen pakket.

All-in tarieven zijn de fees van de gemachtigde plus de fees van het register bij probleemloze onderzoeken/registraties.

Wat is niet inbegrepen in de pakket prijzen
In de tarieven zijn niet begrepen de van geval tot geval variërende kosten voor clichés, extra klassen, tekeningen, documentgegevens, registeruittreksels, legalisaties, vertalingen, kantoorkosten en verzendkosten. Evenmin zijn in deze tarieven begrepen de kosten die na indiening van formulieren voor aanvraag/depot kunnen ontstaan wegens publicatie, verlenging, weigering, onderhandelingen met derden of andere werkzaamheden, zoals kosten welke voortvloeien uit ambtshalve bezwaren of wegens opposities van derden tegen de aanvrager. Deze kosten worden separaat doorbelast aan cliënte of derde. Door Center Tone Consultancy B.V. aan de cliënte of derde verstrekte kostenbegrotingen hebben een indicatief en vrijblijvend karakter.

Overeengekomen prijzen zijn exclusief btw.

 

MerkenAnalyseren aanvraag
Alvorens over te gaan tot de behandeling van uw aanvraag controleren wij uw gegevens.

Classificatie
Aan de hand van uw product of dienst vindt er een indeling plaats. Wij verzorgen deze classificatie voor u.
Klik hier voor de classificaties merken

Analyseren merk
Alvorens verder te gaan met de procedure analyseren wij of aan alle voorwaarden is voldaan om voor merkenregistratie in aanmerking te komen. Zo bekijken wij of uw merk voldoende onderscheidend vermogen bezit.
Wat is een woordmerk?
Door middel van een registratie in het merkenregister van een woordmerk verkrijgt u de exclusieve rechten op het woord.  
Wat is een woord/beeldmerk = (fig.)?
Door middel van een registratie in het merkenregister van een combinatie woord/beeldmerk verkrijgt u de exclusieve rechten op de schrijfwijze (lettertype) en de kleuren in combinatie met de woorden en/of tekens in zijn geheel.  
Wat is een beeldmerk = (fig.)?
Door middel van een registratie in het merkenregister van het beeldmerk verkrijgt u de exclusieve rechten op het logo.  

Aanvraag merkonderzoek
Met de resultaten van dit onderzoek kan bijvoorbeeld bepaald worden of uw merk nog beschikbaar is en of dit geen conflict oplevert met eerder ingeschreven merken. Daar er al duizenden merken geregistreerd zijn is het van essentieel belang de risico’s te kennen die uw merk met zich mee kan brengen.

Advies merkonderzoek
Wij begeleiden en adviseren u bij de stap naar merkenregistratie.

Merken registratie
Als is gebleken dat u een goed merk heeft ontwikkeld, registreren wij uw merk. Na indiening ontvangt u een bevestiging en ontvangt u uw reserveringsnummer.

Bewaken publicatieperiode
Uw merk moet in de Benelux verplicht 2 maanden en in de EU 3 maanden worden gepubliceerd  voordat uw merk kan worden ingeschreven. Wij bewaken de publicatie periode voor u.

Bewijs van inschrijving
Nadat aan alle voorwaarden is voldaan wordt het merk ingeschreven in het Merkenregister en zorgen wij ervoor dat u een bewijs van inschrijving ontvangt.

Signalering verlenging
Wij verzorgen voor u de vermelding op de lijst van verlenging na 10 jaar, zodat u tijdig wordt geïnformeerd als uw inschrijving moet worden verlengd.

 

OnderzoekenIDENTIEK ONDERZOEK = Beschikbaarheidsonderzoek merken
Bij dit onderzoek raadplegen wij de merken databanken in de aangevraagde regio om te bepalen of uw woordmerk identiek is aan bestaande woordmerken in de klassen waarin uw merk is ingedeeld. Met de resultaten van dit onderzoek kan bijvoorbeeld bepaald worden of uw woordmerk nog beschikbaar is. Een identieke screening helpt u om in een eerste fase de merken te schrappen die niet meer beschikbaar zijn.

UITGEBREID ONDERZOEK = Gelijkaardigheidsonderzoek merken (ook wel onderzoek naar conflicterende merken)
Bij dit gelijkaardigheidsonderzoek raadplegen wij de merken databanken in de aangevraagde regio om te bepalen of uw merk visueel, fonetisch of conceptuele gelijkenis vertoont met uw merk in de klassen waarin uw merk is ingedeeld. Met de resultaten van dit onderzoek kan bijvoorbeeld bepaald worden of uw merk nog beschikbaar is en of dit geen conflict oplevert met eerder ingeschreven merken. Daar er al duizenden merken geregistreerd zijn is het van essentieel belang de risico’s te kennen die uw merk met zich mee kan brengen. 

 

SpoedprocedureSpoedprocedure merkenregistratie
Bij een spoedregistratie ontvangt u een dag na indiening van uw merk uw depotnummer en datum, na circa een week het registratienummer met het voorlopig bewijs van inschrijving. Bij een normale procedure duurt deze handeling aannemelijk langer. Na circa een week na indiening van uw merk ontvangt u uw depotnummer en datum, uw bewijs van inschrijving ontvangt u circa een maand na de publicatie periode van twee maanden.

 

I-DepotAnalyseren aanvraag
Alvorens over te gaan tot de behandeling van uw aanvraag controleren wij uw gegevens.

Analyseren concept
Alvorens verder te gaan met de procedure analyseren wij het concept of aan alle voorwaarden is voldaan om voor I-depot in aanmerking te komen.

Advies aanvraag
Alvorens verder te gaan met de procedure adviseren wij of het concept eventueel nog moet worden aangepast voor een beter resultaat. Wij begeleiden en adviseren u bij de stap naar datering.

Aanvraag datering
Na het analyseren van uw aanvraag, uw concept en het advies, kan worden overgegaan tot de indiening bij het register.

Bewijs van datering
Na indiening en nadat aan alle voorwaarden is voldaan wordt het I-depot opgenomen in het register en zorgen wij ervoor dat u het bewijs van datering ontvangt met dateringsnummer en datum.

Signalering verlenging
Wij verzorgen voor u de vermelding op de lijst van verlenging na 5 jaar, zodat u tijdig wordt geïnformeerd als uw datering moet worden verlengd.

 

ModellenAnalyseren aanvraag
Alvorens over te gaan tot de behandeling van uw aanvraag controleren wij uw gegevens.

Classificatie
Aan de hand van uw product  vindt er een indeling plaats. Wij verzorgen deze classificatie voor u.
Klik hier voor de classificaties modellen

Analyseren model
Alvorens verder te gaan met de procedure analyseren wij of aan alle voorwaarden is voldaan om voor modelregistratie in aanmerking te komen. Zo bekijken wij of uw model voldoende onderscheidend vermogen bezit.

Aanvraag modelonderzoek
Bij dit gelijkaardigheidsonderzoek raadplegen wij de modellen databanken in de aangevraagde regio om te bepalen of uw model gelijkenis vertoont met uw model in de klassen waarin uw model is ingedeeld. Met de resultaten van dit onderzoek kan bijvoorbeeld bepaald worden of uw model nog beschikbaar is en of dit geen conflict oplevert met eerder ingeschreven modellen. Daar er al duizenden modellen geregistreerd zijn is het van essentieel belang de risico's te kennen die uw model met zich mee kan brengen. 

Advies modelonderzoek
Wij begeleiden en adviseren u bij de stap naar modelregistratie.

Model registratie
Na het analyseren van uw aanvraag, uw model, de classificatie en het eventuele vooronderzoek, kan worden overgegaan tot modellenregistratie. Als is gebleken dat u een goed model heeft ontwikkeld, registreren wij uw model. Na indiening ontvangt u een bevestiging en ontvangt u uw reserveringsnummer. 

Bewaken publicatieperiode
Uw model moet verplicht worden gepubliceerd  voordat uw model kan worden ingeschreven. Wij bewaken de publicatie periode voor u.

Bewijs van inschrijving
Nadat aan alle voorwaarden is voldaan wordt het model ingeschreven in het modellenregister en zorgen wij ervoor dat u een bewijs van inschrijving ontvangt.

Signalering verlenging
Wij verzorgen voor u de vermelding op de lijst van verlenging na 5 jaar, zodat u tijdig wordt geïnformeerd als uw inschrijving moet worden verlengd.

 

Bewaking merkenAnalyseren aanvraag
Alvorens over te gaan tot de behandeling van uw aanvraag controleren wij uw gegevens.

Classificatie
Een merk wordt gedeponeerd in één of meer klassen. Voordat een bewaking kan plaatsvinden moeten zullen de klassen van uw registratie worden bekeken. Iedere klasse vertegenwoordigt een groep van waren of diensten. Aan de hand van de indeling van uw merk vindt er bewaking plaats. Uw merk wordt bewaakt in de door u aangegeven aantal klassen. 

Analyseren merk
Alvorens verder te gaan met de procedure analyseren wij of aan alle voorwaarden is voldaan om voor bewaking in aanmerking te komen.

Check merkenregister(s)
Bij dit onderzoek raadplegen wij de merken databanken in de aangevraagde regio om te bepalen of er nieuwe  merken visueel, fonetisch of conceptuele gelijkenis vertoont met uw merk in de klassen waarin uw merk is ingedeeld. Met de resultaten van dit onderzoek kan bijvoorbeeld bepaald worden of er merken zijn die een conflict oplevert met uw eerder ingeschreven merk. 

Check internet

Internet is een zeer groot platform en door de dynamische tijd waarin vele ontwikkelingen plaatsvinden zetten wij ons in zoveel mogelijk risico`s voor u uit te sluiten. Echter kunnen wij niet alles onderscheppen op het internet, ondervindt u hinder door misbruik van uw product en/of dienst stel ons dan zeker op de hoogte zodat we de zaak kunnen behandelen. Het membership is er op gericht zoveel mogelijk met u samen te werken.

Maandelijkse check e-mail adres
Wij zenden u maandelijks een controle e-mail naar het door u opgegeven e-mail adres. Ook als er geen signaleringen zijn van inbreukmakende merken. 

Signalering bij inbreuk op uw merk
Mocht er uit het onderzoek naar voren zijn gekomen dat er merken zijn die inbreuk maken op uw rechten, dan zenden wij u een signalering van deze inbreuk naar het door u opgegeven e-mail. 

Advies en overleg strategie na signalering inbreuk
Op dit moment gaan wij met u in overleg over de te volgen strategie in deze zaak. 

Onbeperkt helpdesk
U kunt onbeperkt gebruik maken van onze helpdesk bij conflict- en oppositie zaken. 

 

 

« Terug naar overzicht pakketten