Helpdesk
085 330 51 10
 

 

Octrooi registreren

Onderstaand treft u een korte beschrijving van de procedures van de Octrooi registratie Nederland, Europa, Internationaal

Octrooi registratie Nederland

Voor een octrooi vindt in eerste instantie de indiening van de aanvraag bij het Bureau voor het Industriële Eigendom plaats. De aanvrager kan het bureau binnen dertien maanden na de datum van indiening om een onderzoek naar de stand der techniek verzoeken. Vervolgens geschiedt na de datum van indiening de inschrijving in het octrooiregister. Daarna zal octrooiverlening plaatsvinden.

Octrooi registratie Europa

De Europese octrooiaanvraag kan worden ingediend bij het Europees Octrooi Bureau. Vervolgens zal een nieuwheidsonderzoek naar de stand der techniek plaatsvinden. Daarna zal publicatie van de aanvraag plaatsvinden, zo spoedig mogelijk na het verstrijken van een termijn van achttien maanden na de datum van indiening. Op schriftelijk verzoek onderzoekt het Europees Octrooibureau of de aanvraag en de uitvinding waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoen aan de bepalingen van het Europees Octrooi verdrag.

Het onderzoek heeft in het bijzonder betrekking op alle materiële octrooivereisten. Indien de onderzoekafdeling van oordeel is dat aan de bepalingen van het verdrag is voldaan, besluit zij tot verlening van het Europees octrooi. Na publicatie van de verlening van het octrooi is het voor derden binnen een termijn van negen maanden mogelijk een oppositie tegen het octrooi in te dienen.

Octrooi registratie Internationaal – Octrooi binnen en buiten Europa

Het verkrijgen van octrooirechten in het buitenland kan op verschillende manieren. U kunt per land een octrooi aanvragen, maar er zijn ook mogelijkheden via een Internationale octrooiaanvraag, het “Patent Cooperation Treaty”, ook wel de PCT-route genoemd. De PCT-route wordt gebruikt wanneer bescherming gewenst is in landen binnen en buiten Europa of wanneer uitstel van belang is. Het voordeel van de PCT-route is dat u 30 maanden lang de tijd heeft om te beslissen in welke delen van de wereld u daadwerkelijk het octrooi verleend wilt hebben.