Nieuws | Publicaties

 • 03 DEC
  2018
  Via membership kunt u samenwerken met de douane
  Voor innovatieve bedrijven zijn de Intellectuele Eigendomsrechten zoals merken, modellen, octrooi en auteursrechten van grote waarde.
  Door het handhaven van deze rechten behouden deze rechten hun waarde.... De douane onderschept regelmatig namaak artikelen.

  Lees het hele artikel »
  Via membership kunt u samenwerken met de douane
 • 01 DEC
  2018
  GETIPT! Brand expedition een reis langs Europa's meest inspirerende merken
  In getipt belichten we boeken die interessant zijn op het vakgebied. Dit keer het boek "Brand expedition een reis langs Europa's meest inspirerende merken", geschreven door Martijn Arets.
   

  Lees het hele artikel »
 • 28 NOV
  2018
  Over smaak valt niet te twisten!?
  De smaak van een voedingsmiddel (heksenkaas) kan niet worden aangemerkt als een auteursrechtelijk beschermd werk: het begrip werk impliceert noodzakelijkerwijs een uitdrukkingsvorm van het voorwerp van bescherming waardoor dit voorwerp voldoende nauwkeurig en objectief kan worden geïdentificeerd.
   

  Lees het hele artikel »
  Over smaak valt niet te twisten!?
 • 21 NOV
  2018
  Brand RadioSBSFM with domain names for sale
  RadioSBSFM is a radio station founded in 1985 and since then run form the company in Utrecht. It is the only commercial Bollywood (Hindustani) radiostation in the Center of the Netherlands. The radio station has the samerights as the other commercial radio stations. For more information aboutthis radio station, please refer to www.radiosbsfm.nl

  Lees het hele artikel »
  Brand RadioSBSFM with domain names for sale
 • 18 NOV
  2018
  Bekende sterke merken te vinden in Best Global Brands 2018
  Het is van belang te weten wat een merk kan zijn en wat niet. De wettelijke omschrijving zegt hierover: Als individuele merken worden beschouwd de benamingen, rekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere voor grafische voorstelling vatbare tekens, die dienen om de waren en diensten van een onderneming te onderscheiden.

  Lees het hele artikel »
  Bekende sterke merken te vinden in Best Global Brands 2018