Nieuws | Publicaties

 • 28 MAA
  2018
  Center Tone geeft registratiegarantie af
  Het gebrek aan onderscheidend vermogen is de meest voorkomende reden op grond waarvan het register weigert een teken als merk te registreren.

  Lees het hele artikel »
  Center Tone geeft registratiegarantie af
 • 27 MAA
  2018
  De symbolen van het recht
  Vaak is er nog wel eens verwarring omtrent het gebruik van symbolen in het intellectuele eigendomsrecht. Wanneer mag er TM gebruikt worden en wanneer de omcirkelde R. Een verkeerd gebruik van de tekens kan nare gevolgen met zich meebrengen. In Nederland is het gebruik van de symbolen niet aan wettelijke vereisten gebonden, maar in sommige landen buiten Nederland is dit wel het geval. Een verkeerd gebruik van de symbolen, wat misleiding van het publiek met zich meebrengt, kan een boete of gevangenisstraf tot gevolg hebben.

  Lees het hele artikel »
  De symbolen van het recht
 • 26 MAA
  2018
  Sonogram als merk
  Alle voor grafische voorstelling vatbare tekens die dienen om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden kunnen een merk zijn (Art. 2.1 lid 1 BVIE). Er zijn vele opmerkelijke pogingen gedaan om tekens te registreren in de Benelux, de EU en daarbuiten. In de afbeelding hiernaast ziet u een teken dat iemand wilde inschrijven als Uniemerk in de Europese Unie. 

  Lees het hele artikel »
  Sonogram als merk
 • 25 MAA
  2018
  Waarschuwing: Nu ook spookfacturen voor vernieuwingen
  Al jaren waarschuwen wij u tegen spookfacturen. Nu ook weer. De spookfacturen worden nu niet alleen meer aan u verzonden als uw merk in publicatie is, maar nu ook als uw merk ongeveer een jaar staat ingeschreven in het register of als uw merk aan vernieuwing toe is.

  Lees het hele artikel »
  Waarschuwing: Nu ook spookfacturen voor vernieuwingen
 • 11 MAA
  2018
  En wie heeft nu de auteursrechten? Wordt dit weer een selfiezaak?