Vorderingen Incassobureau Center Tone Consultancy
26 MAA 2020

Merk-Echt verneemt van meerdere klanten dat Center Tone Consultancy BV (“CTC") een incassobureau heeft ingeschakeld met betrekking tot een vordering die CTC meent te hebben. Merk-Echt heeft deze actie echter niet geïnitieerd en heeft op geen enkele wijze hier iets mee te maken. Wij hebben indertijd de activiteiten van CTC overgenomen, maar uitdrukkelijk niet de vorderingen van CTC op haar klanten. 

Het is aan u om te bepalen of de vordering die CTC op u claimt, enige grond heeft en om dit met CTC resp. haar incassobureau op te nemen. Voor Merk-Echt is daarin geen verdere rol weggelegd.« Terug stap 1