FAQ Het verschil tussen een handelsnaamrecht en een merkrecht FAQ Het verschil tussen een handelsnaamrecht en een merkrecht
19 MEI 2019

Een veel voorkomende vraag die ons regelmatig wordt gesteld: “Wat is nu het verschil tussen een handelsnaamrecht en een merkrechtrecht?”

 

Het handelsnaamrecht heeft, zoals het woord al aangeeft, betrekking op de naam waaronder een onderneming handel drijft. Het kan hier gaan om een familienaam, een fantasienaam, een beschrijvende naam of een combinatie hiervan.
Een merk is een teken dat dient om de herkomst van bepaalde waren en/of diensten van een onderneming te onderscheiden. Als merken worden de benamingen, logo’s, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakkingen beschouwd. Hieruit blijkt al een eerste verschil met het handelsnaamrecht, dat slechts geldt voor de naam van een onderneming en geen betrekking heeft op bijvoorbeeld logo’s.

Een ander verschil tussen het merkrecht en het handelsnaamrecht is dat een recht op een handelsnaam wordt verkregen door het feitelijk gebruik van de naam door een onderneming. Registratie van de naam bij de Kamer van Koophandel is voor het verkrijgen van het recht niet nodig. Daarentegen ontstaat er slechts een merkrecht na registratie van het teken in een merkenregister.

Daarnaast is het feitelijk drijven bepalend voor het handelsnaamrecht, zowel voor het rechtsverkrijgend gebruik als voor het inbreukmakend gebruik. Zelfs buitenlandse handelsnamen worden door de Handelsnaamwet beschermd zonder dat zij hier gevoerd worden, mits zij enige bekendheid geniet. Met andere woorden, het gebruik waaronder de onderneming feitelijk wordt gedreven geeft het recht, niet de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Bij het merkrecht wordt een uitsluitend recht op een merk verkregen door inschrijving van het merk in een daartoe aangewezen merkenregister. Het gebruik van het merk geeft geen merkenrecht.

Als laatste is het Handelsnaamrecht een regionale, dus plaatselijke bescherming in Nederland en het merkenrecht geeft een Benelux-, Europees- of Internationaal recht.

Wenst u meer advies over haldelsnamen en merken bel of mail dan met één van uw juridische adviseurs via 076 514 84 03 of juridisch@merkenregistratie.nl

Heeft u meer vragen kijk dan voor de antwoorden op FAQ« Terug stap 1