Hoe ver zijn we met de Brexit? Hoe ver zijn we met de Brexit?
26 SEP 2018

Zoals de toetreding van een land bij de Europese Unie gevolgen heeft voor uw Uniemerk, heeft een uittreding van een land ook gevolgen voor uw Europese merk. Bij toetreding komt er een land bij uw EU-merkenregistratie, eigenlijk merkt u daar doorgaans weinig van. Maar hoe zit dat nu bij een uittreding? De Brexit, Groot – Brittannië gaat de Europese Unie verlaten, hoe ver zijn we op het gebied van merken?

Deze situatie heeft zich nog nooit voorgedaan en zijn de gevolgen simpelweg nog steeds niet bekend voor uw Uniemerk. Men speculeert wel, gaat het net als bij een omzetting?, bijlft het nummer met een toevoeging en de datum gehandhaaft? Er zal verdere wetgeving moeten komen vanuit Groot-Brittannië welke aangeeft hoe de rechten met betrekking tot het Uniemerk, maar ook het Uniemodel zal worden opgenomen in het nationale systeem. Op 19 maart 2018 stelden de onderhandelaars van het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie een ontwerp terugtrekkingsakkoord op. Hierin staat de vooruitgang in de gesprekken met elkaar. Op het gebied van het Intellectuele Eigendom zijn een aantal afspraken terug te vinden. Zoals het er nu uitziet zullen de EU-merken en modellen die ingeschreven staan aan het einde van de overgangsperiode als nationale merken, modellen voor het Verenigd Koninkrijk onder het merken en modellerecht van kracht blijven. Dus geen direct verlies van Intellectuele Eigendomsrechten. We zullen de Brexit blijven volgen.

Onderhandelingen Brexit kun u hier volgen.

Onderzoek naar de eerdere rechten in de UK en de gevolgen voor uw EU-merk
Als u meer voorbereid wilt zijn met brekking tot deze Brexit en de gevolgen voor uw Uniemerk of Uniemodel kunnen wij voor u een Brexit audit doen. Een onderzoek naar mogelijk eerdere rechten en de gevolgen daarvan. Wij adviseren u graag.

Vraagt u hier uw Brexit audit aan.
 
Wenst u meer advies over uw Uniemerk of Uniemodel, belt u dan met één van uw juridische adviseurs via 010-2655335 of zend u een e-mail aan juridisch@merkenregistratie.nl
 « Terug stap 1