Bekende sterke merken te vinden in Best Global Brands 2018 Bekende sterke merken te vinden in Best Global Brands 2018
18 NOV 2018

Bekende sterke merken te vinden in de Best Global Brands 2018 Het is van belang te weten wat een merk kan zijn en wat niet. De wettelijke omschrijving zegt hierover: Als individuele merken worden beschouwd de benamingen, rekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere voor grafische voorstelling vatbare tekens, die dienen om de waren en diensten van een onderneming te onderscheiden.

Voorbeelden van bekende sterke merken zijn te vinden in de Best Global Brands 2018 op Interbrand.com. Op de eerste drie plaatsen staan merken als Apple  (berekende waarde: 214,480 $m), Google (155,506 $m), Amazon (100,715 $m). Amazon verstoot hiermee Micrisoft naar de vierde plaats. Deze merken zijn ook klein begonnen en uitgegroeid tot wat ze nu zijn: sterke merken.

De top stijgers zijn: Amazon, Neltflix en Gucci. Nieuwkomers in de top 100 zijn: Hennessy, Nintendo en Subaru.

Het merk moet geschikt zijn om de waren en diensten te onderscheiden.

Termen die in de wettelijke omschrijving opvallen zijn: om de waren en diensten van de onderneming te onderscheiden. Dit onderscheidend vermogen kan ook worden uitgedrukt in woorden als identificeren of geschiktheid. Het merk moet geschikt zijn om de waren en diensten te onderscheiden en het moet een bepaalde identiteit waarborgen voor de onderneming. Wie bepalen nu eigenlijk of het merk voldoende onderscheidend is of dat het voldoende identiteit heeft? Volgens de wet wordt dit getoetst door middel van: het relevante publiek dat bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijke omzichtige en oplettende gemiddelde consument. Vertaald wordt dat ook wel naar publiek, dat veelal in aanraking komt met de betrokken waren en/of diensten.

Wanneer kan een merk ingedeeld worden in een zwak of sterk merk?

Zwakke merken kenmerken zich door weinig opvallende en onduidelijke onderscheidingstekens. Ze kunnen ook de indruk maken te verwijzen naar de aard of hoedanigheid van het product, waardoor het niet als individueel onderscheidingsteken wordt gezien. Sterke merken zijn onderscheidende tekens die origineel van karakter zijn. Ze zijn vaak fantasievol en uniek. Dit is geen vereiste voor het onderscheidend vermogen, maar het hebben van een sterk merk kan een aantal voordelen hebben ten opzichte van een zwak merk. Er kan met een sterk merk gemakkelijker een positionering worden ingenomen. Het merk is juridisch beter te verdedigen.

Woordmerken en woordbeeldmerken

Een woordmerk bestaat alleen uit een woord dat het individuele merk voorstelt. Bij een beeldmerk is een visueel aspect het merk. Kortom het merk bestaat uit een plaatje. Bij een combinatie van die twee betekent het dat een woord in een beeld is weergegeven, waardoor een grafische voorstelling ontstaat.
In juridische zin is een woordmerk sterker dan een beeldmerk. Een woordmerk heeft namelijk een tijdloos uiterlijk in zich. Een woord blijft altijd van dezelfde kracht als voorheen en er verandert niets mee. Een beeld is iets wat wel onderhevig is aan tijd. Eens in de zoveel tijd moet een beeld worden aangepast om het een eigentijds beeld te laten zijn. Het moet passen bij het bedrijf/merk/product van dat moment. Bij de aanpassing van het beeld hoort een nieuwe registratie, wat uiteraard de nodige tijd en kosten met zich meebrengt.

Hoe kun je een merk sterker maken?

De wereld van de merken wordt steeds voller en daarom wordt het lastiger om unieke en sterke merken te bedenken. Merkcreatie kan daarbij de stap zijn om iets unieks te ontwerpen.

Wat zijn eigenschappen om een merk sterker te maken?

Het merk:
- Heeft onderscheidend vermogen
- Is herkenbaar
- Is uniek
- Is geregistreerd in een officieel merkenregister
- Wordt op de juiste wijze gebruikt
- Is juridisch goed te verdedigen

Een laatste onderdeel waardoor een merk sterker kan worden is door middel van inburgering. Dit houdt in dat een merk door intensief gebruik minder zwak en zelfs sterk kan worden. Het merk krijgt dusdanige bekendheid dat het in aanmerking komende publiek het merk herkent als zijnde van het bedrijf afkomstig.

Wenst u meer informatie hoe een sterk merk goed te registreren, neemt u dan contact op met onze juridische afdeling via juridisch@merkenregistratie.nl of belt u met 085 330 51 10.« Terug stap 1