Pakket Dig-i-DEPOT, maak er gebruik van Pakket Dig-i-DEPOT, maak er gebruik van
08 NOV 2018

Dateren van stukken in een digitale kluis
Omdat een auteursrecht voortvloeit uit de loutere creatie, vereist het niet de formaliteit van een wettelijk depot. Daarom creëerde het Benelux register een digitaal I-DEPOT. De mogelijkheid om op een vlotte manier en zonder veel kosten de creatie datum en de hoedanigheid als auteur van een creatie vast te leggen, ligt hiermee binnen ieders bereik. Een digtaal i-DEPOT is geschikt voor een afgerond concept.

Het digitaal i-DEPOT geeft de gebruiker de mogelijkheid zijn creatie digitaal te bewaren bij het Benelux register en verzorgt de datum en een identificatienummer. Uw digitaal i-DEPOT wordt gedurende vijf jaar in de archieven van het register bewaard. Deze periode kan onbeperkt verlengd worden. De duur van een digitaal i-DEPOT is 5 jaar en kan daarna wederom voor 5 jaar worden verlengd.
 

De voordelen van een digitaal i-DEPOT.

  • Een eenvoudig middel om de creatiedatum aan te tonen.
  • Door in het digitaal i-DEPOT uw concept, de omschrijving of weergave van uw ontwerp vast te leggen, bewijst u tevens dat u wel degelijk de geestelijk vader ervan bent.
  • Als anderen beweren dat zij de ontwerper zijn, kunt u met uw digitaal I-DEPOT bewijs het eerdere bestaan van uw ontwerp aantonen. De creatiedatum is vastgelegd.
  • Digitaal, snel en gemakkelijk.
 
Ga nu direct hieronder door naar Start registratie om jouw concept online te dateren. Direct DATEREN © in één handeling.
 
Start registratie DIRECT  online met het Dig-i-DEPOT € 95 (exclusief BTW) « Terug stap 1