Nieuw! Nietigheidsprocedure bij het Benelux merkenregister Nieuw! Nietigheidsprocedure bij het Benelux merkenregister
01 JUN 2018

Vanaf 1 juni is het mogelijk een nietigheidsprocedure te starten bij het Benelux-Bureau voor de intellectuele Eigendom (BOIP). Daarmee kunt u de doorhaling van een merk vorderen bij het BOIP dat niet meer wordt gebruikt of dat te kwadertrouw is geregistreerd.

Het is een nieuwe procedure in de Benelux en is goedkoper dan de gang naar de rechter die ook nog steeds open staat. Vanaf vandaag kan bijvoorbeeld een bekend merk een bezwaar indienen tegen de of de nietigheid inroepen van een jonger overeenstemmend merk voor niet-soortgelijke waren en diensten, als daar ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het merk.

De nieuwe procedure is te vergelijken met de bestaande oppositieprocedure. De procedure is wel gebaseerd op hoor en wederhoor van elk twee maanden. De verzoeker heeft twee maanden om de argumenten in te dienen en de verweerder heeft twee maanden de tijd om daar weer op te reageren. Bij een niet gebruik van een merk is de procedure net iets anders. In beide procedures heeft de verweerder het laatste woord. Het register zal daarin de zaak beoordelen en een beslissing nemen.

Heeft een zaak. laat u dan adviseren en bijstaan door onze juridische afdeling. Bel voor een afspraak met 085-3305110 of stuur een e-mail aan juridisch@merkenregistratie.nl


Uw rechten… onze zorg!
    
 « Terug stap 1