Bewijs van gebruik van uw merk aantonen in Mexico Bewijs van gebruik van uw merk aantonen in Mexico
18 OKT 2018

Het Mexicaanse Instituut voor Industriële Eigendom (IMPI) heeft aan the World Intellectual Property Organization (WIPO) aangegeven dat merken die via dit Internationale Bureau zijn aangevraagd feitelijk en effectief gebruik van merk moeten gaan aanleveren.

Houders zullen binnen een periode van drie-maanden volgend (A) drie jaar vanaf de datum waarop de bescherming in Mexico werd verleend, zoals vermeld in de verklaring verzonden door IMPI aan het Internationaal Bureau en (B) binnen drie maanden van de kennisgeving van de verlenging van de Internationale registratie door het Internationale Bureau van WIPO, een verklaring moeten inzenden direct bij het IMPI tegen betaling van een vergoeding.

De verklaring van feitelijk en effectief gebruik moet via de plaatselijke gemachtigde worden aangevraagd met een lokaal adres in Mexico.

Als er geen verklaring van feitelijk en effectief gebruik binnen de voorgeschreven tijdslimieten worden ingezonden dan zal het IMPI het merk annuleren.
 
Heeft u een merk in Mexico en moet u het bewijs van gebruik aantonen vraagt u dan direct een adviesgesprek aan via ons contact formulier. Wij helpen u graag verder.« Terug stap 1