Gevolgen van de Brexit op uw Europese merk (EUTM) Gevolgen van de Brexit op uw Europese merk (EUTM)
15 AUG 2017

door Wladimir Nordemann
Nu de Brexit dichterbij komt en de regering van het Verenigd Koninkrijk op 29 maart 2017 formeel te kennen heeft gegeven om het lidmaatschap van de EU te beëindigen (overeenkomstig artikel 50 van het Verdrag van de Europese Unie), dient zich de vraag aan wat er gaat gebeuren met het EUTM dat voorheen gelding had in het Verenigd Koninkrijk (VK).
 

Blijft een Europees merkrecht nog geldig in de VK?
In de komende twee jaren moeten vele duizenden regels en wetten worden aangepast om de toekomstige verhoudingen tussen de EU en het VK te regelen. Daarvoor zijn legers juristen nodig: onzekerheid is troef. Dat geldt ook voor het merkenrecht en de bescherming die u in de Europese Unie gewend bent daaraan te ontlenen. Niemand kan precies voorspellen hoe e.e.a. er in de toekomst uit gaat zien. Wel kunnen we een waarschijnlijkheids scenario schetsen.
Zodra het VK de EU verlaat zal een EUTM haar gelding in het VK verliezen, tenzij er:
(i) óf een nieuw VK-merk wordt gecreëerd vanuit een bestaand EUTM;
(ii) óf het VK besluit om bestaande EUTM's te honoreren.
Hoe dit in de praktijk in zijn werk zal gaan, of individuele merkhouders voor de doorgang van hun recht zullen moeten betalen, en aan welke administratieve formaliteiten zal moeten worden voldaan, is niet duidelijk.
Wel kan met zekerheid gesteld worden dat er zogenaamde overgangswetgeving moet worden geintroduceerd, die zoveel mogelijk het gat moet opvullen dat ontstaat nadat de VK merkrechtelijk gezien ‘afbreekt’ van de EU. Te voorzien valt ook dat de VK in de eerste plaats zal denken aan het veiligstellen van haar eigen nationale belangen en dat dus al heel gauw het eigen VK trademark aan kracht zal winnen. Kort gezegd valt niet uit te sluiten dat er dan, gewild of ongewild, een situatie ontstaat waarbij het VK trademark versus het EUTM komt te staan. Indien u commerciële belangen heeft bij de handhaving van uw EU merk in de VK is dat een scenario waar u zich voor moet hoeden, en waarop u kunt anticiperen.
Het ligt voor de hand dat derden van deze transitieperiode (en onzekerheid) gebruik zullen maken en reeds op voorhand een VK-registratie zullen doen, om zo bestaande EU merkhouders voor te zijn. Een merkregistratie in de VK duurt ongeveer 4 maanden. Houd u daar als merkhouder nu al rekening mee. Straks is het mogelijk aan te bevelen om zekerheidshalve een separate VK-registratie van uw merk te doen. De juridische afdeling van Center Tone Consultancy kan u daarover uiteraard verder adviseren.
 
Rechterlijke uitspraken en Licenties
Andere punten van aandacht zijn juridische geschillen tussen partijen waarover geprocedeerd wordt. Zijn uitspraken van de Europese merkrechter in zaken die nu lopen straks nog wel uitvoerbaar in het VK? Of heeft een uitspraak dan geen gelding meer? Heeft
u hiermee te maken, houd de ontwikkelingen dan nauwlettend in de gaten, onder andere via onze site.
 
Bent u licentienemer of licentiegever met betrekking tot een merk, en heeft u te maken met het VK? Let dan goed op de inhoud van uw licentieovereenkomst. In veel gevallen zal de lopende merklicentie betrekking hebben op het territoir van de EU, tot nu toe inclusief het VK. Maar zo’n licentieovereenkomst komt (wat de VK betreft) aan een zijden draadje te hangen als het EU grondgebied voortaan niet meer de VK inbegrepen heeft. Dan kunnen uw commerciele belangen op de tocht komen te staan. Pas uw licentieovereenkomst(en) daarom tijdig aan, of neem contact met ons op.
 
Wenst u meer advies over het registreren van uw merk of over contracten in het VK, bel of mail dan met Wladimir Nordemann of één van uw juridische adviseurs via 010-2655335 of juridisch@merkenregistratie.nl« Terug stap 1