FAQ  Wat is auteursrecht? FAQ Wat is auteursrecht?
17 APR 2019

Auteursrecht biedt bescherming aan letterkundige-, wetenschappelijke- en kunstwerken. Maar ook aan een nieuw concept.
Auteursrecht ontstaat met de creatie van een werk met een eigen oorspronkelijk karakter, dat het stempel van de maker draagt.  Het auteursrecht eindigt zeventig jaar na de dood van de maker. Het recht wordt automatisch geërfd door de wettelijke of testamentaire erfgenamen.   
Wat kan wel: Een object dient wel origineel te zijn. Onder originaliteit verstaat men: "dat een werk een eigen oorspronkelijk karakter dient te hebben en moet het persoonlijk stempel van de maker dragen". Wat kan niet: Dit betekent dat bescherming van zuiver technische of functionele elementen zijn uitgesloten van bescherming onder het auteursrecht. 

Wenst u meer advies over auteursrechten bel of mail dan met één van uw juridische adviseurs via 076 514 84 03 of juridisch@merkenregistratie.nl
Heeft u meer vragen kijk dan voor de antwoorden op FAQ

Direct dateren kan ook, ga dan naar onze copyright pakketten« Terug stap 1