Beschrijvende merken als merk Beschrijvende merken als merk
10 FEB 2019

Tekens die oorspronkelijk zeer zwak of niet-onderscheidend zijn, het product of de dienst omschrijft kunnen niet als merk geregistreerd worden. Je kunt tenslotte anderen niet verbieden om gangbare aanduidingen te gebruiken. Het merkrecht aanvragen betekent toch het alleenrecht verkrijgen. Een uitzondering op deze regel noemen wij inburgering. Om te bepalen of een teken door inburgering onderscheidend vermogen heeft gekregen spelen onder andere de hierna volgende factoren een rol. Het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding, en de duur van het gebruik en de hoogte van de reclamekosten.
Een voorbeeld van een merk dat oorspronkelijk niet onderscheidend was is Omdenken. Een merk van Ja-maar B.V. Dit teken verwijst naar een belangrijk kenmerk van de diensten waarvoor het is gedeponeerd. Alvorens het woord werd gedeponeerd werd Omdenken intensief gebruikt. Een eerste claim was al gelegd met de registratie van het woord/beeldmerk. In deze periode had Omdenken op de eigen markt een groot aandeel verworven. Bij de consumenten was Omdenken in die periode zeer bekend geworden en konden zij de diensten als afkomstig van Ja-maar B.V. herkennen. Zodoende kon Omdenken het teken ook daadwerkelijk als merk deponeren voor onder meer drukwerken, foto's, spellen, opleiding.

WAAR  MOET HET MERK ZIJN INGEBURGERD?
Omdat bij een registratie in de Benelux rechten worden verkregen in het gehele Benelux-gebied, dient het (van oorsprong niet onderscheidende) teken in principe ook in alle Benelux landen te zijn ingeburgerd. Hier is echter één uitzondering op en wel als het gaat om merken waar inherent uit blijkt dat zij slechts in een bepaald gedeelte van de Benelux zullen worden gebruikt. Zoals bijvoorbeeld het Eindhovens Dagblad is niet onderscheidend voor een krant voor Eindhoven en omgeving.  Inburgering zou in dit geval alleen in Eindhoven en omstreken dienen te worden aangetoond.

Denkt u dat uw merk ook is ingeburgerd neemt u dan contact op met een van onze adviseurs van onze juridische afdeling.
 
Link: http://omdenken.nl/« Terug stap 1