Model registreren

Onderstaand treft u een korte beschrijving van de procedures van de Model registratie Benelux, Europa, Internationaal

Model registratie Benelux

Tekeningen en modellen kunnen sinds 1975 worden gedeponeerd in het Benelux Modellen register. Om voor een geldig registratie in aanmerking te komen mag er geen identieke tekening of model voor het publiek beschikbaar zijn gesteld voor de datum van registratie en dient de tekening of het model een eigen karakter te hebben. Dit betekent dat u uw nieuwe ontwerp niet eerst op de markt kunt brengen alvorens het te beschermen.

Bovendien moet uw ontwerp een gebruiksfunctie hebben. De gebruiksfunctie mag in de ruimste zin des woord worden opgevat. Tekeningen en modellen kunnen ook internationaal beschermd worden. Merkenregistratie.nl  kan u tijdens een persoonlijk gesprek uitvoerig over de mogelijkheden van registratie adviseren.


Model registratie Europa – EU tekeningen- en modellen

Tekeningen en modellen kunnen sinds 2002 worden gedeponeerd in het Europees Tekeningen- en Modellen register. De procedure komt nagenoeg overeen met de Benelux procedure.


Model registratie Internationaal

- Landen aangesloten bij de Overeenkomst van Den Haag

Door middel van één aanvraag kunt u bescherming verkrijgen in landen aangesloten bij de overeenkomst of Protocol van Madrid. Voor landen die niet zijn aangesloten moet een nationaal depot worden verricht. Voor landen die niet aangesloten zijn bij de overeenkomst en/of protocol gelden de nationale tarieven, die per land kunnen verschillen. Ook de procedure voor inschrijving van een tekening of model kan verschillen van land tot land.

- Landen Nationaal niet aangesloten

Voor landen die niet aangesloten zijn bij de overeenkomst en/of protocol gelden de nationale tarieven, die per land kunnen verschillen. Ook de procedure voor inschrijving van een tekening of model kan verschillen van land tot land.