Merk bewaking

Bewakingspakket biedt mogelijkheid om uw merk te beschermen

Bewaking Merkenregistratie.nl   Kies in kolom links uw pakket


Vraag hier uw membership direct aan!


Als uw Intellectuele Eigendom is ingeschreven in de betreffende registers en u bezit de exclusieve rechten, betekent dit echter niet dat uw eigendom veilig is. Een diefstalverzekering garandeert u immers ook niet dat er nooit iets van u ontvreemd wordt. Het merkenregister heeft geen weigeringsbevoegdheid en moet dus andere identieke of gelijkende merken accepteren.

Center Tone biedt u de mogelijkheid een membership te nemen op merkbewaking.

Met een membership  merk bewakingspakket Benelux, Europa of Wereldwijd kunt u zich verzekerd voelen van een optimale bescherming van uw Intellectuele Eigendom.

U heeft uw merk(en) geregistreerd in het Benelux merkenregister, het Europees merkenregister of de Internationale merkenregisters. Het is daarom vanaf moment van registratie van belang dat u uw rechten behoud door deze te laten bewaken. De registers controleren namelijk niet of een nieuwe merkinschrijving teveel op uw merk lijkt. U zult zelf aan moeten geven dat u bezwaar heeft tegen deze inschrijving en het misbruik van uw merk. Er zijn wellicht nu al nieuwe depots die inbreuk maken op uw merk! Of worden er al producten nagemaakt en op de markt gebracht?
 
Bij het Benelux, het Europees en de Internationale merkenregisters is een oppositieprocedure mogelijk. Met deze procedure krijgt u als merkhouder de mogelijkheid om de inschrijving van een nieuw conflicterend merk te bestrijden via een relatief snelle en goedkope procedure. Daarbij is de voorwaarde dat binnen een vastgestelde termijn  na publicatie van een strijdig merk, bezwaar wordt ingesteld. Maakt u te laat bezwaar dan vervalt uiteindelijk uw merkenrecht of neem de sterkte van uw merknaam af. Dus hoe eerder dit bezwaar gemaakt kan worden, hoe beter dit is… Worden er nep producten op de markt gebracht is dit schadelijk voor uw merk en moeten deze producten zo snel mogelijk van de markt worden gehaald.
 
Membership merk bewakingspakket houdt in dat wij maandelijks een controle uitoefenen in de registers, op het internet of sociale media, dit afhankelijk van uw pakket. Internet is een zeer groot platform en door de dynamische tijd waarin vele ontwikkelingen plaatsvinden zetten wij ons in zoveel mogelijk risico`s voor u uit te sluiten. Echter kunnen wij niet alles onderscheppen op het internet, ondervindt u hinder door misbruik van uw product en/of dienst stel ons dan zeker op de hoogte zodat we de zaak kunnen behandelen. Het membership is er op gericht zoveel mogelijk met u samen te werken. Maandelijks ontvangt u een e-mail  enkel ter controle van uw e-mailadres. U ontvangt een signalering als het gaat om inbreuk. Aan de hand van deze signalering kunnen wij met u doorspreken wat de stappen zijn die u kunt nemen en kunnen wij een strategie bepalen. Er wordt u een lite of een premium pakket aangeboden. Op maat gemaakte pakketten zijn de specials.


Als u nog vragen heeft belt u dan met onze juridische afdeling of zend een e-mail aan juridisch@merkenregistratie.nl.

 Wij waken over uw merk!