i-DEPOT

Dateren van stukken bij het Benelux merkenregister

Omdat een auteursrecht voortvloeit uit de loutere creatie, vereist het niet de formaliteit van een wettelijk
depot. Daarom creëerde het Benelux register de I-depot envelop. De mogelijkheid om op een vlotte manier
en zonder veel kosten de creatie datum en de hoedanigheid als auteur van een creatie vast te leggen, ligt hiermee binnen ieders bereik. Een I-depot is geschikt voor een afgerond concept.

De i-DEPOT envelop bestaat uit twee delen. De gebruiker stopt in beide delen identiek document waarin hij
zijn creatie omschrijft. Het register perforeert de envelop bij ontvangst met een datum en identificatienummer
en stuurt één deel terug. Het tweede wordt ongeopend gedurende vijf jaar in de archieven van het register
bewaard. Deze periode kan onbeperkt verlengd worden. Aanbevolen wordt het teruggestuurde deel niet te
openen. Zo blijft de inhoud geheim.
De duur van een i-DEPOT is 5 jaar en kan daarna wederom voor 5 jaar worden verlengd.

De voordelen van de i-DEPOT envelop:

  • Een eenvoudig middel om de creatiedatum aan te tonen.
  • Door in de envelop de omschrijving of weergave van uw ontwerp vast te leggen, bewijst u tevens dat u wel degelijk de geestelijk vader ervan bent.
  • Als anderen beweren dat zij de ontwerper zijn, kunt u met I-depot het eerdere bestaan van uw ontwerp bewijzen. De creatiedatum is vastgelegd.
Terug naar overzicht pakketten