Merk registreren ™ ®
   
Overige registraties
Helpdesk
085 330 51 10
 

FAQ

Handelsnamen
Wat is een handelsnaam?
Wat is handelsnaamrecht?
Is het logo van een handelsnaam ook beschermd op basis van de Handelsnaamwet?
Hoe ontstaat een handelsnaamrecht?
Welke handelsnaamonderzoeken zijn vooraf aan te bevelen?
Is een beschikbaarheidsonderzoek van een nieuwe handelsnaam verplicht?

Merken
Wat kunt u als merk registreren?
Wat wordt door de wet gezien als merk?
Wat is een woordmerk?
Wat is een woord/beeldmerk?
Wat is een beeldmerk?
Wat is classificatie?
Kan ik mijn handelsnaam als merk registreren?
Hoe lang is mijn inschrijving geldig?
Wanneer gaat mijn merkregistratie in?
Als ik mijn merk al jaren lang gebruik heb ik dan merkenrecht?
Wat is een merk inschrijving?
Kan een merk in licentie worden gegeven?
Wat is een individueel merk?
Wat is een collectief merk?
Wat is een oppositie?
FAQ Wat is recht van voorrang bij merkenregistratie?

Tekeningen of modellen
Wat is een tekening?
Wat is een model?
Wanneer komt het uiterlijk voor modelbescherming in aanmerking?
Wat is een enkelvoudig model?
Wat is een meervoudig model?
Hoe lang is mijn model inschrijving geldig?
Kan een model in licentie worden gegeven?

Octrooien
Wat is octrooirecht?
Wat is een octrooi?
Hoe lang is een octrooi geldig?
Waar moet een technische vinding aan voldoen?

Auteursrecht
Wat is auteursrecht?
Hoe ontstaat auteursrecht?
Wat is de duur van auteursrecht?
Waaraan moet een object voldoen om via het auteursrecht bescherming te genieten?

Naburige rechten
Wat zijn naburige rechten?
Wat voor recht geeft de Wet op naburige rechten?
Kunnen naburige rechten worden overgedragen?

Databankenrecht
Wat is een databankenrecht?

Domeinnamen
Welke regels gelden er voor een domeinnaamregistratie?
Wat is een Top Level Domain?
Wie kan een .EU domein aanvragen?
Ik heb een Uniemerk, maar mijn bedrijf is buiten de Europese Unie gevestigd. Kan ik dan een .EU domeinnaam aanvragen?

Kwekersrecht
Wat is kwekersrecht?

Topografie- of Chipswet
Wat is Topografie of Chipswet?Handelsnamen

Wat is een handelsnaam?
De handelsnaamwet verstaat onder een handelsnaam een naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Het zijn woorden, of combinaties van woorden, maar ook afkortingen en zelfs cijfers.
Naar boven

Wat is handelsnaamrecht?
Het handelsnaamrecht biedt bescherming aan het voeren van een handelsnaam van een onderneming in een bepaald gebied of gedeelte van een gebied voor een bepaalde categorie van waren of diensten. Een handelsnaam wordt geregistreerd in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel in uw regio.
Naar boven

Is het logo van een handelsnaam ook beschermd op basis van de Handelsnaamwet?
Nee, de bescherming van de handelsnaam is beperkt tot alleen de naam. Beeld elementen vallen hier buiten. Logo’s kunnen wel via merkenregistratie beschermd worden.
Naar boven

Hoe ontstaat een handelsnaamrecht?
Vaak denkt men dat handelsnaamrecht ontstaat door een inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Dat is niet waar. Handelsnaamrecht ontstaan door het gebruik van de handelsnaam.
Naar boven

Welke handelsnaamonderzoeken zijn vooraf aan te bevelen?
Het is aan te bevelen een onderzoek te verrichten binnen de eigen branche naar het in gebruik zijnde namen. Vervolgens moet er een onderzoek worden verricht in het Handelsregister. Tevens is het noodzakelijk ook in het Merkenregister onderzoek te laten verrichten naar overeenstemmende merken. Merkinschrijvingen met oudere rechten kunnen een conflict opleveren voor een nieuwe handelsnaam.
Naar boven

Is een beschikbaarheidsonderzoek van een nieuwe handelsnaam verplicht?
Nee, maar het is wel aan te raden. Gebeurt dit niet, dan loopt u het risico dat u na verloop van tijd gedwongen wordt het gebruik van uw handelsnaam te staken, omdat u inbreuk maakt op de rechten van een ander.
Naar boven


Merken

Wat kunt u als merk registreren?

Woorden, logo’s of een combinatie van een woord en een logo. De wet eist dat een merk onderscheidend vermogen heeft. Dus zuiver beschrijvende woorden kunnen daarom niet als woordmerk geregistreerd worden.

Door middel van een registratie in het merkenregister van een woordmerk verkrijgt u de exclusieve rechten op het woord.  
Door middel van een registratie in het merkenregister van een combinatie woord/beeldmerk verkrijgt u de exclusieve rechten op de schrijfwijze (lettertype) en de kleuren in combinatie met de woorden en/of tekens in zijn geheel.  
Door middel van een registratie in het merkenregister van het beeldmerk verkrijgt u de exclusieve rechten op het logo.
Zo is er bijvoorbeeld ook nog een zuiver beeldmerk, kleurmerk, klankmerk.

Naar boven

Wat wordt door de wet gezien als merk?
Alle grafisch af te beelden tekens die in staat zijn de waren en of diensten van een onderneming te onderscheiden. Een merk is een teken, bedoeld om producten van elkaar te kunnen onderscheiden. 
Naar boven

Wat is een woordmerk?
Door middel van een registratie in het merkenregister van een woordmerk verkrijgt u de exclusieve rechten op het woord.  
Naar boven

Wat is een woord/beeldmerk?
Door middel van een registratie in het merkenregister van een combinatie woord/beeldmerk verkrijgt u de exclusieve rechten op de schrijfwijze (lettertype) en de kleuren in combinatie met de woorden en/of tekens in zijn geheel.  
Naar boven

Wat is een beeldmerk?
Door middel van een registratie in het merkenregister van het beeldmerk verkrijgt u de exclusieve rechten op het logo.  
Naar boven

Wat is classificatie?
Een merk wordt gedeponeerd in één of meer klassen. Voordat een onderzoek of een depot kan plaatsvinden moeten uw producten en/of diensten eerst onderverdeeld worden in klassen. Er zijn 45 klassen. Iedere klasse vertegenwoordigt een groep van waren of diensten. Aan de hand van uw product of dienst vindt er een indeling plaats. 
Naar boven

Kan ik mijn handelsnaam als merk registreren?
Ja, als uw merknaam gelijk is aan uw handelsnaam. Een handelsnaam kan als merk worden vastgelegd voor de diensten die voor u van belang zijn. In het algemeen kunt u handelsnamen dus als merk laten vastleggen, maar het dient als merk wel voldoende onderscheidend te zijn.  
Naar boven

Hoe lang is mijn inschrijving geldig?
Uw Benelux en uw Europese inschrijving is 10 jaar geldig vanaf uw depot (registratie) datum en kan onbeperkt worden vernieuwd voor telkens een termijn van 10 jaar. Internationaal kan dit per land nog wel eens afwijken.  
Naar boven

Wanneer gaat mijn merkregistratie in?
De datum waarop de bescherming van uw merk registratie ingaat, is de datum waarop uw depot (registratie) wordt ingediend bij het Merkenregister en deze voldoet aan formele, wettelijke eisen en de betaling van de depotrechten voldaan zijn.  
Naar boven

Als ik mijn merk al jaren lang gebruik heb ik dan merkenrecht?
Nee, het recht op een merk verkrijgt u alleen door inschrijving in een officieel Merkenregister.  
Naar boven

Wat is een merk inschrijving?
Een merk is een symbool dat gebruikt wordt om producten of diensten van een bedrijf te onderscheiden van dat van andere bedrijven.  
Naar boven

Kan een merk in licentie worden gegeven?
Ja, de houder van het merk geeft toestemming voor het gebruik tegen een bepaalde vergoeding.  
Naar boven

Wat is een individueel merk?
Elk teken dat wordt gebruikt om producten of diensten van onderneming te onderscheiden, kan in principe als merk worden aangemerkt. Men onderscheidt de onderstaande objecten die beschermd kunnen worden via het merkenrecht: Woordmerk, Beeldmerk, Vormmerk, Kleurmerk, Klankmerk, Geurmerk, Imago.  
Naar boven

Wat is een collectief merk?
Merken die dienen om één of meer gemeenschappelijke kenmerken te onderscheiden van waren of diensten, afkomstig van verschillende ondernemingen zijn voornamelijk bedoeld als waarborgteken voor de gemeenschappelijke kwaliteit. Bijvoorbeeld KEMA-keur, het wolmerk, etc.  
Naar boven

Wat is een oppositie?
Bij het merkenregister kan er een oppositie procedure worden gestart en is een procedure waar een merkhouder de mogelijkheid krijgt om de inschrijving van een nieuw conflicterend merk te bestrijden. Dit is een relatief snelle en goedkope procedure in vergelijking met een procedure bij de Rechtbank. Daarbij is er wel de voorwaarde dat u binnen de 2 maanden na de publicatie van het strijdig merk bezwaar maakt tegen deze inschrijving. Met een bewakingsabonnement kunt u op tijd een signalering krijgen.
Naar boven

FAQ Wat is recht van voorrang bij merkenregistratie?
Op basis van een Benelux of Uniemerk merk kan er een internationaal depot via de WIPO-Route of een Nationale registratie worden gedaan. Als u dit binnen 6 maanden na deze basisregistratie doet kan dit met behoud van de prioriteit van het basisdepot. Dit betekent dat de depotdatum in het Benelux of EU register tevens geldt als beschermingsdatum van het internationale/nationale merk. Wij hebben wel tijd nodig om uw aanvraag goed te verwerken bij de registers, daarom is het verstandig 2 maanden na uw Benelux of EU registratie te starten met het vervolg van de Internationale/nationale registratie van uw merk.
Naar boven


Tekeningen of modellen

Wat is een tekening?
Een tekening is een patroon of dessin van bijvoorbeeld textiel en weefsels.  
Naar boven

Wat is een model?
Een model is drie dimensionaal en vormgeving van meubels, kleding, speelgoed en verpakkingen.  
Naar boven

Wanneer komt het uiterlijk voor modelbescherming in aanmerking?
Het model moet om bescherming te kunnen genieten nieuw zijn en een eigen karakter hebben. Het is dus geen vereiste dat het uiterlijk origineel is of mooi. Om je modelrecht in te kunnen roepen moet je het model echter wel hebben ingeschreven bij het officiële
Tekeningen of modellenregister.  
Naar boven

Wat is een enkelvoudig model?
Enkelvoudig depot is bijvoorbeeld: Een kop en schotel. Deze worden in de regel als een eenheid verkocht en kunnen als èèn depot worden opgenomen. Er is ook sprake van èèn model indien het voorwerp uit afzonderlijke elementen bestaat die voor de gebruiksfunctie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.  
Naar boven

Wat is een meervoudig model?
Meervoudig depot is bijvoorbeeld: Een nieuw ontworpen drie dimensionaal 4-delig koffieservies bestaande uit een koffiepot, een suikerpot, een kannetje en kopjes met bijpassende schotels. Het koffieservies wordt als een eenheid verkocht maar bestaat uit meer modellen. Dit betreft dan een meervoudig depot van 4 modellen. Het is ook mogelijk om verschillende tekeningen of modellen die niet in onderling verband staan, in een meervoudig depot te verenigen zoals eenzelfde motief op verschillende voorwerpen.  
Naar boven

Hoe lang is mijn model inschrijving geldig?
Een inschrijving is 5 jaar geldig en kan voor 4x 5 jaar worden verlengd. De maximale inschrijvingsduur is 25 jaar.
Naar boven

Kan een model in licentie worden gegeven?
Ja. Er wordt toestemming voor het gebruik gegeven, tegen een vergoeding. De houder behoudt zelf de rechten. 
Naar boven


Octrooien

Wat is octrooirecht?
Het octrooirecht beschermt nieuwe uitvindingen die berusten op uitvinders- werkzaamheid en toegepast kunnen worden op het gebied van de nijverheid.  
Naar boven

Wat is een octrooi?
Een octrooi is een exclusief recht op een uitvinding waarmee u een ander kunt verbieden deze commercieel toe te passen in een bepaald rechtsgebied. Octrooien versterken uw positie ten opzichte van financiers en toekomstige partners.  
Naar boven

Hoe lang is een octrooi geldig?
Een octrooi is maximaal 20 jaar geldig.
Naar boven

Waar moet een technische vinding aan voldoen?
Het moet nieuw zijn, inventief zijn en toepasbaar kunnen worden op het gebied van de nijverheid.  
Naar boven


Auteursrecht

Wat is auteursrecht?
Auteursrecht biedt bescherming aan letterkundige-, wetenschappelijke- en kunstwerken.
Naar boven

Hoe ontstaat auteursrecht?
Auteursrecht ontstaat met de creatie van een werk met een eigen oorspronkelijk karakter, dat het stempel van de maker draagt. 
Naar boven

Wat is de duur van auteursrecht?
Het auteursrecht eindigt zeventig jaar na de dood van de maker. Het recht wordt automatisch geërfd door de wettelijke of testamentaire erfgenamen.  
Naar boven

Waaraan moet een object voldoen om via het auteursrecht bescherming te genieten?
Een object dient origineel te zijn. Onder originaliteit verstaat men: " dat een werk dient een eigen oorspronkelijk karakter te hebben en dient het persoonlijk stempel van de maker te dragen". Dit betekent dat bescherming van zuiver technische of functionele elementen zijn uitgesloten van bescherming onder het auteursrecht. Ook een bepaalde stijl of een modetrend komen niet in aanmerking voor bescherming onder het auteursrecht. Voor bescherming is het van belang dat het een concreet object betreft.  
Naar boven


Naburige rechten

Wat zijn naburige rechten?
Naburige rechten zijn verwant aan het auteursrecht en beschermen belangen van uitvoerende kunstaars, fonogrammenproducenten en omroeporganisaties. Deze rechten betreffen het gebruik van de prestaties van deze groepen. De Auteurswet beschermt de rechten van de auteur of bijvoorbeeld de componist, terwijl het naburig recht opkomt voor de producent of de zanger.  
Naar boven

Wat voor recht geeft de Wet op naburige rechten?
Het naburig recht geeft uitvoerende kunstenaars, omroeporganisaties, producenten van geluidsdragers en omroeporganisaties het exclusieve recht om toestemming te geven voor het reproduceren, het openbaar maken en het exploiteren van hun werk. In de regel moet iedereen die daarvoor toestemming krijgt een vergoeding betalen.  
Naar boven

Kunnen naburige rechten worden overgedragen?
Ja, net als auteursrechten zijn ook naburige rechten overdraagbaar. De overdracht dient schriftelijk te gebeuren.
Naar boven


Databankenrecht

Wat is een databankenrecht?
Dit is een aanvullend recht op het auteursrecht sinds 1999. Het betreft het recht van de producent van een databank.  
Naar boven


Domeinnamen

Welke regels gelden er voor een domeinnaamregistratie?
Registratie van domeinnamen vindt plaats volgens de richtlijn "wie het eerst komt, het eerst maalt". Daarom is het, zelfs als u nog geen concrete plannen heeft, raadzaam een bedrijfs- of productnaam tijdig te claimen. Gebeurt dit niet dan loopt u het risico dat een ander de registratie verricht.
Naar boven

Wat is een Top Level Domain?
Een Top Level Domain (TLD) is het deel achter de punt. Bijvoorbeeld .nl voor Nederland, dan spreken we van country code Top Level Domain (ccTLD). Wanneer de naam achter de punt functioneert als algemene aanduiding die geen verband houdt met enig land, bijvoorbeeld .com, dan spreken we van een generic Top Level Domain (gTLD).  
Naar boven

Wie kan een .EU domein aanvragen?
De volgende bedrijven, organisaties en personen kunnen een domeinnaam aanvragen:
  • Geregistreerde bedrijven binnen de Europese Unie;
  • Gevestigde organisaties binnen de Europese Unie;
  • Ingezetenen van de Europese Unie. 
Naar boven

Ik heb een Uniemerk, maar mijn bedrijf is buiten de Europese Unie gevestigd. Kan ik dan een .EU domeinnaam aanvragen?
Nee, alleen bedrijven die binnen de Europese Unie geregistreerd of gevestigd zijn kunnen een .EU domeinnaam aanvragen.
Naar boven


Kwekersrecht

Wat is kwekersrecht?
Het oude kwekersrechtbesluit is in 1967 vervangen door de Zaaizaad- en Plantengoedwet. Dit is een vernieuwde regeling van het Kwekersrecht. Het biedt bescherming aan kweekproducten en land- en tuinbouwgewasse.  
Naar boven


Topografie- of Chipswet

Wat is Topografie of Chipswet?
De Chipswet wordt ook wel de Topografiewet genoemd. Een richtlijn die bescherming biedt aan topografieën en halfgeleideproducten. of Chipswet.
Naar boven