Domeinnamen

Domeinnamen online aanvragen

WPinaday: onze focus jouw ambitie Om na te gaan of de door u gewenste domeinnaam nog beschikbaar is kunt u hieronder uw gewenste domeinnaam onderzoeken. Wij adviseren u zodra de resultaten van uw onderzoek positief zijn, uw gewenste domeinnaam te reserveren. Zelfs als uw merk nog niet geregistreerd is.

Check via domainchecker van TransIP of uw domeinnaam nog vrij is.

Advies nodig over hosting en domeinnamen of ook nog een website nodig neem dan direct contact op met een van onze Ambassadeurs bij  WPinaday. Klik hier voor contact.


Het Internet is de verzamelplaats van uw Intellectuele Eigendom. Om uw product of dienst aan te bieden, of uw onderneming te promoten geeft u de bezoeker van uw website een kijkje in de keuken van uw bedrijf. Uw logo blinkt bovenaan de pagina, uw productnaam wordt meer dan eens vermeld, uw bedrijfsaktiviteiten worden uiteengezet en u heeft natuurlijk ook veel aandacht besteed aan de vormgeving van de pagina. Al met al is het een waardevolle verzameling geworden van het Intellectuele Eigendom.

Al sinds mensenheugenis wil de ondernemer zijn handelsgebied zo veel mogelijk uitbreiden. Internet biedt vandaag de dag legio mogelijkheden. Zonder dat u verre en gevaarlijke reizen moet maken, bereikt u de gehele wereld. In vroeger tijden bracht handeldrijven over zee gevaren met zich mee, er waren altijd kapers die trachtten uw schip tot zinken te brengen om er met uw kostbare lading van door te gaan.

U denkt dat de tijden veranderd zijn? Er zijn geen kapers meer?
Ze zijn er nog steeds, alleen zijn ze niet meer zo herkenbaar dan in vroeger tijden. De kapers van nu surfen over het Internet en ongezien downloaden zij uw lading. Verkoopt u uw produkt of dienst op het Internet, dan moet u zich realiseren dat er miljoenen mensen bekend worden met uw Intellectuele Eigendom U zult zeggen: "dat is juist de bedoeling, een goede zaak". Het draait inderdaad om de bekendheid van uw produkt.

Helaas zit hier toch een addertje onder het gras. Als uw produkt niet beschermd is, kan een ieder uw idee overnemen en deze op de markt brengen. In plaats van uw handelsgebied te vergroten om internationaal door te breken, kan u in het ergste geval de mogelijkheid worden ontnomen om lokaal handel te drijven.

De wetten die de handel op het internet moeten regelen staan nog steeds in de kinderschoenen. Vooral omdat er internationaal verdragen worden opgesteld, zal het nog lang duren voor er een definitieve wetgeving is.

Daarom is het van groot belang om zoveel mogelijk rechten te ontlenen aan de bestaande mogelijkheden. Wij raden u aan voor u uw Intellectuele Eigendom openbaar maakt professioneel advies in te winnen. Immers om producten of diensten op de markt te brengen investeert u veel geld in de vormgeving, marktonderzoek, promotie etc. Deze investering dient beschermd te worden.

Met de snelle ontwikkeling van het Internet is de waarde van een domeinnaam sterk gestegen. Het is daarom belangrijk ook uw domeinnaam zo snel mogelijk vast te leggen. 
 
Wat is nu eigenlijk een domeinnaam?
Bij velen bekend. Hier toch een korte samenvatting. Het is een uniek adres waardoor men u op het Internet kan bereiken. Een domeinnaam is te vergelijken met een telefoonnummer. Net als een telefoonnummer, dat kan bestaan uit een landnummer, een netnummer en een abonneenummer zijn domeinnamen opgebouwd in verschillende niveaus.

Het laatste gedeelte van het domein heet het topleveldomein; dit geeft doorgaans het land aan waar de domeinnaam is uitgegeven. Begeeft u zich echter op de internationale markt is er de mogelijk om in plaats van een land (bv. .nl) een meer internationaal topleveldomein te kiezen (bv. .com, .edu, .org, .net, .gov en .mil). Het gedeelte voor het topleveldomein bevat een door de aanvrager zelf gekozen naam. Deze naam is doorgaans de naam van uw bedrijf of van het product dat u verkoopt (merk).

Domeinnaam gekaapt?
Voor het vastleggen van domeinnamen geldt nog steeds "wie het eerst komt, het eerst maalt". Stel: uw bedrijfsnaam is "Y" en u heeft een produkt "X" op de markt gebracht. Om dit produkt beter te kunnen promoten en uw afzet gebied te verbreden wilt u met dit produkt op het Internet. Als domeinnaam wilt u "www.X.nl". Een kaper heeft deze domeinnaam reeds vastgelegd. Hij zal u de domeinnaam voor een aanzienlijk bedrag proberen te verkopen.

Het is voor u zeer duidelijk dat deze kaper deze domeinnaam te kwader trouw heeft vastgelegd. Toch om hem te dwingen de domeinnaam af te staan zult u bewijzen moeten leveren dat u deze naam het eerst voerde. Omdat uw bedrijf de naam "Y" voert kunt u zich niet beroepen op de handelsnaamwet. De enige manier waarop u kunt bewijzen dat u de naam als eerst voerde, en het vastleggen van de kaper te kwader trouw is, als "X" is beschermd door middel van de merkenwet.

Door uw depot kunt u een bewijs overleggen dat merk "X" aan u toebehoort en bovendien kunt u een officiele datum overleggen sinds wanneer u deze merknaam voert. Omgekeerd geldt hetzelfde: u heeft domeinnaam www.X.nl (uw produkt) niet geregistreerd dan kan een kaper deze naam laten registreren en vist u achter het net. Dit leert ons dat het niet alleen belangrijk is u domeinnaam tijdig vast te leggen, maar ook uw merknaam.

Afblijven - auteursrechten!!!
Uw website bevat vaak foto’s, illustraties, inventieve teksten etc. Ook heeft het een prachtig ontworpen vormgeving waar u als ondernemer trots op bent. Met uw website springt u er door originaliteit uit. Om te voorkomen dat uw teksten, illustraties, foto’s etc. door anderen ter goeder of ter kwader trouw worden overgenomen, doet u er verstandig aan de "© met uw naam, plaats en datum ontstaan idee" onder aan uw pagina te plaatsen.

Om vooral duidelijk te zijn kunt u er nog nadrukkelijk bij vermelden dat de website auteursrechtelijk is beschermd en dat niets van de website gekopieerd en overgenomen mag worden zonder uw nadrukkelijke toestemming.

Het is verstandig om teksten, foto’s, illustraties etc. van tevoren officieel te laten dateren. Kijkt u nog eens onder het hoofdstuk Copyrights, genoemd op deze website.