Digitaal i-DEPOT € 95,- All in

Digitaal


Welke diensten ontvang ik bij keuze van dit pakket?

 • Analyseren aanvraag

  Alvorens over te gaan tot de behandeling van uw aanvraag controleren wij uw gegevens.
 • Classificatie

  Niet van toepassing.
 • Analyseren concept

  Alvorens verder te gaan met de procedure analyseren wij het concept of aan alle voorwaarden is voldaan om voor i-DEPOT in aanmerking te komen.
 • Aanvraag onderzoek

  Niet van toepassing.
 • Advies aanvraag

  Alvorens verder te gaan met de procedure analyseren wij het concept of aan alle voorwaarden is voldaan om voor i-DEPOT in aanmerking te komen.
 • Aanvraag datering

  Na het analyseren van uw aanvraag, uw concept en het advies, kan worden overgegaan tot de indiening bij het register.
 • Bewaken publicatieperiode

  Niet van toepassing.
 • Bewijs van datering

  Na indiening en nadat aan alle voorwaarden is voldaan wordt het i-DEPOT opgenomen in het register en zorgen wij ervoor dat u het bewijs van datering ontvangt met dateringsnummer en datum.
 • Signalering verlenging

  Wij verzorgen voor u de vermelding op de lijst van verlenging na 5 jaar, zodat u tijdig wordt geïnformeerd als uw datering moet worden verlengd.
 • Meerprijs
  Spoedtarief € 258,-
 • Betalingsmogelijkheden
  Eénmalige machtiging
  of
  Nota en overmaken
  of


« Terug naar overzicht pakketten