Merk registreren ™ ®
   
Offerte aanvragen
Persoonlijk advies
076 514 84 03
 

Diensten

De diensten van Center Tone Consultancy - merkenregistratie.nl

Advies
Persoonlijk advies
Juridisch advies
Marketing advies
Communicatie advies

Merkcreatie
Merkcreatie

Onderzoeken
Handelsnaam, merk, model, patent onderzoeken

Registraties
Merk, model, domeinnaam, octrooi registraties
Nieuw
Verlenging

Andere registraties
Center Tone en sport - Andere registraties - Scheepsregistratie

Copyrights
Dateren stukken
I-depot

Bewaking
Bewaking Benelux | Europa | Wereldwijd

Beheer
Mutaties

Een conflict
Conflict, Oppositie, Mediation

Makelaardij
koop en verkoop

Onderwijs
Kenniscentrum
Workshops en seminars

Nieuws
APP en publicatiesAdvies

Persoonlijk advies
Op maat betreffende alle aspecten van de registratie en bescherming Intellectuele Eigendom op nationaal en internationaal niveau; door een Benelux of Europees merkgemachtigde, tekeningen- en modellengemachtigde, octrooigemachtigde, jurist of advocaat.
Naar boven

Juridisch advies
Op het gebied van: het handelsnaamrecht, het merkenrecht, het tekeningen- en modellenrecht, het kwekersrecht, het topografie- en chipsrecht, het auteursrecht en de naburige rechten.
Naar boven

Marketing advies
Op maat betreffende alle aspecten van marketing bij merkcreatie en de bescherming Intellectuele Eigendom op nationaal en internationaal niveau; door een Master of Brandmanager.
Naar boven

Communicatie advies
Op maat betreffende alle aspecten van communicatie bij merkcreatie en de bescherming Intellectuele Eigendom op nationaal en internationaal niveau; door een Communicatie specialist.
Naar boven


Merkcreatie

Merkcreatie
Het wordt steeds moeilijker om unieke merken te bedenken, maar onmogelijk is het niet. Onze afdeling merkcreatie adviseert u graag en komt met verrassende oplossingen om tot een goed merk te komen. Wij combineren juridisch, marketing en communicatie advies bij de creatie van merken.
Naar boven


Onderzoeken

Handelsnaam, merk, model, patent onderzoeken
Zoals een uitgebreid handelsnaamonderzoek, merkonderzoek, octrooionderzoek, of service quickscans.
Naar boven


Registraties

Merk, model, domeinnaam, octrooi registraties
Van merken, tekeningen en modellen, domeinnamen, octrooien; het verzorgen van alle benodigde formaliteiten en administratie.
Naar boven

Nieuw
Van merken, tekeningen en modellen, domeinnamen, octrooien; het verzorgen van alle benodigde formaliteiten en administratie.
Benelux, Europees, Internationaal, Nationaal.
Naar boven

Verlenging
Van I-depot, merken, tekeningen en modellen, domeinnamen, octrooien; het verzorgen van alle benodigde formaliteiten en administratie. Benelux, Europees, Internationaal, Nationaal.
Naar boven


Andere registraties

Center Tone en sport - Andere registraties - Scheepsregistratie
Advies omtrent de scheepsregistratie registratie en het aantonen van uw eigendom; beheer , waarbij gegevens van uw schip up-to-date worden gehouden in uw scheepsportefeuille; bemiddeling bij procedures, mocht u uw schip willen bewaken, verkopen of mocht uw schip toch onverhoopt gestolen worden.
Naar boven


Copyrights

Dateren stukken
Omdat een auteursrecht voortvloeit uit de loutere creatie, vereist het niet de formaliteit van een wettelijk dateren. Daarom creëerde Center Tone het online - dateren. De mogelijkheid om op een vlotte manier en zonder veel kosten de creatiedatum en de hoedanigheid als auteur van een creatie vast te leggen, ligt hiermee binnen ieders bereik. Het dateren is geschikt voor concepten die nog niet volledig zijn afgerond.
Naar boven

I-depot
Omdat een auteursrecht voortvloeit uit de loutere creatie, vereist het niet de formaliteit van een wettelijk depot. Daarom creëerde het Benelux register de I-depot envelop. De mogelijkheid om op een vlotte manier en zonder veel kosten de creatiedatum en de hoedanigheid als auteur van een creatie vast te leggen, ligt hiermee binnen ieders bereik. Een I-depot is geschikt voor een afgerond concept.
Naar boven


Bewaking

Bewaking Benelux | Europa | Wereldwijd
Van uw geregistreerde merk, model. Of uw gehele Intellectuele Eigendom.
Naar boven


Beheer

Mutaties
Van uw merkportefeuille om al uw Intellectuele Eigendomszaken up-to-date te houden om deze zo goed mogelijk te beschermen en tijdig te verlengen. Verzorgen van mutaties zoals adreswijzingen, akte overdracht, overeenkomsten, warenbeperking, licenties en pandrecht.
Naar boven


Een conflict

Conflict, Oppositie, Mediation
Bemiddeling bij conflictzaken of oppositiezaken, bij juridische procedures, mocht er onverhoopt toch inbreuk gemaakt zijn op uw rechten; bij koop en verkoop van uw merken, domeinnamen of uw gehele Intellectuele Eigendom; het opstellen van coexistentie-contracten, licentiecontracten of akten voor bijvoorbeeld overdracht van een merk.
Naar boven


Makelaardij

koop en verkoop
Taxatie van uw Intellectuele Eigendom. Weet u wat uw merk waard is?
Makelaardij advies, beheer en bemiddeling bij de koop en verkoop van merken, domeinnamen of uw gehele Intellectuele Eigendom.
Naar boven


Onderwijs

Kenniscentrum
Verzorgen van Studiebegeleiding en stage, Leerbedrijf conform de Wet Educatie en Beroepsonderwijs, artikel 7.2.10 lid 1. Door deze erkenning is de organisatie bevoegd om beroepspraktijkvorming voor het Middelbaar  beroepsonderwijs te verzorgen.
Naar boven

Workshops en seminars
Naast het geven van advies over het gehele Intellectuele Eigendom en de registratie hiervoor verzorgt Center Tone Consultancy workshops en seminars. De workshops en seminars verzorgen wij voor een ieder die meer inhoudelijk willen weten over het Intellectuele Eigendom, zodat er bijvoorbeeld sterke merken kunnen worden gecreëerd, of merken die niet door het register worden geweigerd.
Naar boven


Nieuws

APP en publicaties
Verzorgen van nieuws op het gebied van Intellectuele Eigendom.
Naar boven