Verlenging i-DEPOT Pakket


Welke diensten ontvang ik bij keuze van dit pakket?

 • Analyseren aanvraag

  Alvorens over te gaan tot de behandeling van uw aanvraag controleren wij uw gegevens.
 • Classificatie

  Niet van toepassing.
 • Analyseren concept

  Alvorens verder te gaan met de procedure analyseren wij het i-DEPOT of aan alle voorwaarden is voldaan om voor verlenging in aanmerking te komen.
 • Aanvraag onderzoek

  Niet van toepassing.
 • Advies verlenging

  Alvorens verder te gaan met de procedure adviseren wij u als dit noodzakelijk is. Wij begeleiden en adviseren u bij de stap naar datering.
 • Aanvraag datering

  Na het analyseren van uw aanvraag, uw i-DEPOT en het advies, kan worden overgegaan tot de verlenging bij het register.
 • Bewaken publicatieperiode

  Niet van toepassing.
 • Bewijs van datering

  Na indiening en nadat aan alle voorwaarden is voldaan wordt het i-DEPOT opnieuw opgenomen in het register en zorgen wij ervoor dat u het bewijs van verlenging.
 • Signalering verlenging

  Wij verzorgen voor u de vermelding op de lijst van verlenging na 5 jaar, zodat u tijdig wordt geïnformeerd als uw datering moet worden verlengd.
 • Meerprijs
  Spoedtarief € 258,-
 • Betalingsmogelijkheden
  Eénmalige machtiging
  of
  Nota en overmaken
  of


« Terug naar overzicht pakketten