Bewakingspakket merken 450 | Wereldwijd Lite

Membership merk bewakingspakket wereldwijd lite biedt mogelijkheid om uw merk te beschermen


Welke diensten ontvang ik bij keuze van dit pakket?

 • Analyseren aanvraag
  Alvorens over te gaan tot de behandeling van uw aanvraag controleren wij uw gegevens.
 • Classificatie
  Een merk wordt gedeponeerd in één of meer klassen. Voordat een bewaking kan plaatsvinden zullen de klassen van uw registratie worden bekeken. Iedere klasse vertegenwoordigt een groep van waren of diensten. Aan de hand van de indeling van uw merk vindt er bewaking plaats. Uw merk wordt bewaakt in de door u aangegeven aantal klassen. Dit bewakingspakket heeft onbeperkt aantal klassen.
 • Analyseren merk
  Alvorens verder te gaan met de procedure analyseren wij of aan alle voorwaarden is voldaan om voor bewaking in aanmerking te komen.
 • Check merkenregister(s)
  Bij dit onderzoek raadplegen wij de merken databanken in de aangevraagde regio om te bepalen of er nieuwe  merken visueel, fonetisch of conceptuele gelijkenis vertoont met uw merk in de klassen waarin uw merk is ingedeeld. Met de resultaten van dit onderzoek kan bijvoorbeeld bepaald worden of er merken zijn die een conflict oplevert met uw eerder ingeschreven merk.
 • Check internet


  Niet van toepassing
 • Maandelijkse rapportage
  Wij zenden u maandelijks een controle rapportage naar het door u opgegeven e-mail adres. Ook als er geen signaleringen zijn van inbreuk.
 • Signalering bij inbreuk
  Mocht er uit het onderzoek naar voren zijn gekomen dat er inbreuk wordt gemaakt op uw rechten, dan zenden wij u een signalering van deze inbreuk naar het door u opgegeven e-mail adres.
 • Overleg strategie na signalering
  Niet van toepassing
 • Onbeperkt helpdesk
  Niet van toepassing.
 • Meerprijs
  Behandeling conflict of oppositiezaak door merkgemachtigde € 175,- per uur.
 • Betalingsmogelijkheden
  Eénmalige machtiging
  of
  Nota en overmaken
  of


« Terug naar overzicht pakketten